PIRKT ABONEMENTU                    

                            ABONEMENTU VEIDI UN CENAS                         

                           NEKĀDU LĪGUMU,SAISTĪBU VAI PAPILDUS MAKSU!

KATEGORIJA

       SKOLNIEKI * Eur      

    STRĀDĀJOŠIE Eur 

BRĪVAIS APMEKLĒJUMS

25,00

29,90

Daļējs apmeklējums *

23,50

26,90

VIENREIZĒJS TRENIŅŠ ( WALK IN )

4,25

5,00

"4" karte

16,00

17,90

"8" karte

27,00

29,90

"12" karte

39,00

42,90

Bērniem līdz 13g. par reizi

1x 2,90 / mēn. 21,00

vecāku uzraudzībā

SOLĀRIJS    ( Tanning )

no 2,00

no 2,00


   * DAĻĒJS APMEKLĒJUMS– nodarbības tikai: otrdien, ceturtdien, piektdien, svētdien.   
  Laimīgās Ceturtdienas - vienreizējais treniņš 3,90 eur (skolēniem 3,50 eur)

Daļējās maksas datumi

         SKOLNIEKI Eur          

     STRĀDĀJOŠIE Eur      

9 – 14 (75%)

19,00

22,00

15 – 21 (50%)

15,00

17,00

22 – 31 (30%)

vai vienreizējie treniņi

  11,00

12,00

Laika posms

Kategorija

MAKSA KOPĀ Eur

Vidēji mēnesī

PAR CETURKSNI

3 MĒNEŠI

    SKOLNIEKI       

 70,00

23,30

 STRĀDĀJOŠIE        

  80,00

26,60

PAR PUSGADU

6 MĒNEŠI

   SKOLNIEKI        

130,00

21,60

  STRĀDĀJOŠIE        

150,00

25,00

PAR GADU

12 MĒNEŠI

     SKOLNIEKI       

250,00

20,80

  STRĀDĀJOŠIE        

280,00

23,30

PAPILDUS ATLAIDES:  

* Ģimenes atlaides:
   2 cilv – 10%
   3 cilv. - 20 %    
   4 cilv. – 30 %

Atlaides ir spēkā, ja maksāts tiek par visiem ģimenes locekļiem reizē par nākamo mēnesi līdz tekošā mēneša beigām. 
Ģimenes status ir jāapliecina ar attiecīgiem dokumentiem.

Atlaides pensionāriem/ invalīdiem* -25%

* Atlaides ir spēkā uzrādot derīgu apliecību.  
Kavēta samaksa par tekošā mēneša treniņiem pēc 5. datuma, + 10 % (kavējuma nauda)
 .