Iekšējās kārtības noteikumi Gym Lacplesis sporta klubā


1. Pakalpojumi, kas tiek piedāvāti Gym Lacplesis sporta klubā ir pieejami visiem mūsu klientiem – gan kluba biedriem, gan personām, kuras izmanto vienas reizes apmeklējuma iespējas. Visiem apmeklētājiem ir jāievēro kluba iekšējās kārtības noteikumi kluba apmeklējuma laikā.

2. Klubam ir tiesības mainīt kluba darba laiku, cenrādi, dienas kārtību, kā arī citas ar klubu saistītās lietas.

3. Klubs pakalpojumu sniegšanas un drošības nolūkos ir tiesīgs ar īpašu programmas palīdzību saglabāt klientu personas datus, atbilstoši datu drošības regulai.

4. Drošības apsvērumu dēļ klubs ir aprīkots ar video novērošanas sistēmu.

5. Visiem kluba apmeklētājiem ir jāievēro tīrība, kārtība un pieklājība. Biedram, atrodoties klubā, jāciena citu biedru miers un komforts, kā arī jāievēro personīgā higiēna.

6. Kluba biedra pienākums ir pienācīgi un saudzīgi izturēties pret kluba īpašumu un inventāru lietot tam paredzētiem mērķiem. Biedriem ir stingri aizliegts mest sporta aprīkojumu uz grīdas, jo tas var radīt bojājumus gan telpām, gan trenažieriem, vai traumēt cilvēkuskas trenējas  blakus.

7. Biedrs ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un treniņu drošību klubā. Ja rodas kādas veselības problēmas, ieteicams sazināties ar savu ārstu. Biedra pienākums ir ziņot trenerim par savainojumiem vai traumām tiklīdz tās ir radušās.

8. Pakalpojumus, ieskaitot trenēšanu un konsultēšanu, Gym Lacplesis sporta klubā drīkst sniegt tikai Gym Lacplesis administrācijas apstiprinātas personas. Biedram nav tiesību piedāvāt jebkādus augstāk minētos pakalpojumus citiem kluba locekļiem bez rakstiskas Gym Lacplesis rakstiskas atļaujas. Gadījumā, ja biedrs sniedz trenera pakalpojumus citām personām, neskatoties uz kluba darbinieku aizrādījumiem, Gym Lacplesis ir tiesīgs vienpusēji izbeigt saistības ar šo biedru un aizliegt klientam apmeklēt klubu.

9. Kluba biedra karte ir individuāla un to ir aizliegts nodot citai personai. Gadījumā, ja biedra karti izmanto cita persona, klubs ir tiesīgs konfiscēt biedra karti vai likt personai bez biedra kartes samaksāt vienreizējo apmeklējuma maksu saskaņā ar cenrādi katrā konstatētajā pārkāpuma gadījumā.

10. Administrācijas darbinieks ir tiesīgs lūgt biedriem uzrādīt personu apliecinošus dokumentus. Šajā gadījumā biedram ir pienākums uzrādīt derīgu personas apliecinošu dokumentu.

11. Biedram nekavējoties jāziņo kluba administrācijai, ja biedra karte ir nozaudēta. Klubs izgatavo jaunu biedru karti. Biedra karte ir jāuzrāda katru reizi ierodoties uz treniņu.  

12. Sporta klubā skapīši tiek aizslēgti ar atslēgu, ko kluba administrators izsniedz kluba biedram, vai vienreizējā apmeklējuma personai, uz konkrētā treniņa laiku.
Skapīši ģērbtuvēs ir paredzēti lietošanai tikai kluba darba un nodarbību apmeklējuma laikā. Aizliegts atstāt skapītī personīgās mantas ārpus nodarbību vai kluba darba laika. Visas lietas, kas atrodas skapītī vai ģērbtuvē pēc kluba darba laika beigām, ir uzskatāmas par pamestām. Klubs nodrošina visu skapīšu atbrīvošanu no pamestajām lietām katru dienu pēc kluba darba laika beigām.
 Dodoties prom, biedram vai vienreizējā treniņa apmeklētājam, ir jānodod administrācijas darbiniekam skapīša atslēga. Ja skapīša atslēga ir bojāta vai pazaudēta, biedram tiek aprēķināta kompensācijas maksa par jaunu skapīša slēdzenes maiņu.

13. Drošības un higiēnas apsvērumu dēļ, biedra pienākums ir Sporta kluba telpās valkāt sporta nodarbībām piemērotu apģērbu un apavus. Drošības apsvērumu dēļ, nav atļauts sporta zālē valkāt sandales vai cita veida apavus, kas nav paredzēti sporta nodarbībām, vai atrasties sporta zālē basām kājām. Drošības nolūkos, dušas telpās ieteicams valkāt čības. Sporta kluba telpās, kas paredzētas sporta nodarbībām, ir atļauts atrasties tikai ar maiņas apaviem un apģērbu, kas netiek lietots ārpus telpām.

14. Klubā ir strikti aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un atrasties apreibinošo vielu ietekmē.

15. Kluba pakalpojumi pieejami personām, kuras ir vecākas par 12 gadiem kopā ar kādu atbildīgo pieaugušo, vai izņēmuma kārtā, ar īpašiem abonementiem, kas paredzēti klientiem, kuri ir jaunāki par 16 gadiem, trenera uzraudzībā. Gym Lacplesis biedra līgums tiek parakstīts ar personām no 16 gadu vecuma. Līgumu ar nepilngadīgu personu paraksta tās likumīgais pārstāvis – vecāks vai likumīgais aizbildnis. Nav atļauts ņemt līdzi uz sporta zāli un grupu nodarbībām personas, kuras ir jaunākas par 12 gadiem, un atstāt tās kluba telpās bez uzraudzības. Saskaņā ar kluba kārtības un drošības noteikumiem, Gym Lacplesis administrācija nav atbildīga par bērna pieskatīšanu un drošību, tiem atrodoties kluba zālē, recepcijā vai telpās. Atbildību uzņemas bērna vecāks vai likumīgais aizbildnis.

16. Nodarbību laikā, personīgās higiēnas nolūkos, ieteicams lietot dvieli.

17.Lai klubā uzturētu kārtību, biedra pienākums ir novākt un novietot pēc lietošanas sporta inventāru atpakaļ tam paredzētajā vietā. Velo trenažiera sēdekļa un roktura stiprinājuma skrūves ir jāatskrūvē un sēdeklis ir jānotīra. Skrejceliņi ir jānolaiž starta pozīcijā pēc katras lietošanas reizes. Viss treniņu inventārs pēc lietošanas ir jānotīra ar tam paredzētu dezinfikcijas līdzekli.

18. Izmantojot Gym Lacplesis dienas caurlaidi (free pass), vai vienreizējā treniņa apmeklējumu, administrācijas darbinieks ir tiesīgs prasīt uzrādīt personu apliecinošus dokumentus. Caurlaides, kā arī vienreizējā treniņa apmeklētāji atrodoties zālē un kluba telpās, piekrīt un apņemas ievērot Gym Lacplesis kluba drošības un kārtības noteikumus.

19. Ja biedram slimības dēļ bija jāizlaiž nodarbības, tad uzrādot ārsta zīmi vai slimības lapu puse no neapmeklēto dienu maksas var tikt pārcelta(iesaldēta) uz nākamo mēnesi. Klients pirms mēneša maksas veikšanas var pieteikt, ja neizmantos klubu tekošajā mēnesī vairāk par 10 dienām, tad maksu par šo periodu neiekasēs vai parcels uz nākamo mēnesi. Bez attaisnojošu dokumentu uzrādīšanas, maksas pārcelšana uz nakamo mēnesi nav iespējama.

20. Ja tiek konstatēta zādzība, ko veicis kluba biedrs vai viesis, klubs ir tiesīgs informēt Valsts policiju un nekavējoties spēkā stājas aizliegums apmeklēt klubu visā dzīves garumā un nauda par samaksāto laika periodu netiek atgriezta. Klubam ir tiesības pieprasīt kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies zādzības rezultātā.

21. Kluba biedrs pats ir atbildīgs par savām personīgajām mantām un skapīša atslēgām, kas tiek atstātas zālē, ģērbtuvēs vai citās kluba telpās bez uzraudzības. Klubs nesedz personīgo mantu zaudējumus.

22. Sporta klubā pazaudētās un atrastās mantas tiek glabātas kluba administrācijā 14 dienas. Pēc šī laika mantas tiek izmestas.

23. Sporta kluba telpās ir aizliegts ēst līdzi paņemtu pārtiku. Kluba zālē, kas paredzēta vingrošanai, nav atļauts ienest vai lietot vaļējas glazes vai krūzes ar dzērieniem, arī tad, ja tie iegādāti kluba bārā. Šāda veida dzērienus zālē var ienest tikai atbilstošās pudelēs vai šeikeros.

24. Biedram ir jāpamet klubs pirms tas tiek slēgts.

25. Sporta kluba telpās un dušās aizliegts skūties, krāsot matus, žāvēt veļu un veikt citas nepiemērotas darbības.

26. Dušas telpās nav atļauts lietot eļļas, medu, sāļus vai citus sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļus.

27. Kluba biedrs ir atbildīgs par personīgo tīrības un higiēnas ievērošanu kluba telpās, nevelkot netīras drēbes, kas var radīt nepatīkamu aromātu un sajūtas citiem kluba biedriem. Aizliegts trenēties bez sporta krekliņiem.

28. Pilna mēneša abonementa maksa tiek aprēķināta par kalendāro mēnesi.1.-9.dat.(100% maksa)
 9 – 14.dat (75%), 15. – 21.dat. (50%), 22.-31.dat.(30%). Abonements par nākamo mēnesi ir jāsamaksā līdz tekošā mēneša beigām, vai mēneša sākumā, ierodoties klubā ar pirmo apmeklējumu. Kavētu maksājumu gadījumā administrācija var piemērot +10%, soda naudu, iekasēt vienreizējā apmeklējuma maksu, vai atteikt apmeklēt sporta klubu līdz nomaksāšanas brīdim.

29. Noteikumu pārkāpšanas vai rupjas uzvedības gadījumā, personālam ir tiesības palūgt apmeklētāju pamest kluba telpas, bloķēt biedra karti uz noteiktu laiku, vai vienpusēji izbeigt biedra līgumu. Augstāk minētajā gadījumā nauda par abonementu vai vienas reizes apmeklējumu netiek atgriezta. Klubam ir tiesības pieprasīt pilnu kompensāciju par nodarītajiem zaudējumiem.

30. Klubs nav atbildīgs par klientu personīgajām mantām. Nepieciešamības gadījumā, vērtīgas lietas var uzglabāt skapītī vai mini-seifā. Klubs nav atbildīgs par mini-seifā uzglabātajām mantām. Klubs nav atbildīgs par slimībām vai negadījumiem, kas radušies paša klienta darbības vai nepārvaramu apstākļu rezultātā.

31. Apmeklējot klubu, vai iestājoties klubā, persona piekrīt un apņemas ievērot Gym Lacplesis kluba noteikumus, kā arī kluba kārtības un drošības noteikumus.