Oldschool Fitnesa un Bodībildinga klubs. Atvēri kopš 1982.gada

Vairāk par kluba vēsturi DRĪZ.. .